Minőségi előírásaink

A VÍZ.

Magyarország vízkészletének 99.8%-át felszín alatti vizek képzik, ivóvízellátásunk több mint 95 %-ban felszín alatti vizekből történik. Az összes kitermelhető felszín alatti vízkészlet naponta 18 millió köbméter, nagy többségében első osztályú. Az ivóvíz 40%-a rétegvízből származik, 10%-a karsztvízből. A vízadó rétegek az ország területének több mint háromnegyedén megtalálhatók, mindenütt lehetőséget biztosítva a helyi ivóvízbeszerzéshez. Magyarország törvényi keretek között már régóta szabályozza a felszín alatti vizek felhasználását és védelmét. A szennyezettség határértékeket a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöMEüM – FVM – KHVM együttes rendelet határozza meg. A felszín alatti vízre vonatkozó határértékek – kevés kivételtől eltekintve – az ivóvízre vonatkozó értékekkel azonosak az irányelv hatálya alá tartozó szennyező anyagok tekintetében.
A felszín alatti vizek túlnyomó része édesvíz, alacsony az oldott anyag tartalma, mélyebb, zárt rétegekben előforduló, igen magas sótartalmú vizek.

A víz színtelen, szagtalan, íztelen folyadék. Az ivóvíz kellemes ízét a benne oldott anyagok okozzák. A víz az egyetlen olyan anyag a Földön, amely mindhárom halmazállapotában megtalálható. A víz jó oldószer.
Olvadáspontja: 0 °C, forráspontja: 100 °C. A „víz”
megnevezés általában a szobahőmérsékleten folyékony állapotra vonatkozik, szilárd halmazállapotban jégnek, légnemű halmazállapotban gőznek nevezik. 1 liter vízből kb. 1750 liter gőz keletkezik. Nagy hőmérséklet hatására, termikus bomlás (robbanás) következik be, ami annyit jelent, hogy alkotóelemeire bomlik. A víznek +4 C fokon a legnagyobb a sűrűsége.
A víz sűrűsége 4 °C-on maximális 1000,0 kg/m³ , 20 °C-on 998,2 kg/m³.

Az ivóvíz: közfogyasztású ivóvizek vizsgálatát és ellenőrzését Magyarországon az Országos Közegészségügyi Intézet, valamint a helyi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) végzik.

Az előírások szerint az ivóvíznek az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

A víz PH értéke: A kémiailag semleges víz pH értéke 7. Ez alatt (0-7) savas vízről, ez fölött (7-14) lúgos vízről kell beszélnünk. Élővilág részére elfogadható a 6,5 – 8,5 pH érték közötti vízminőség.

Szagtalan: A kén-hidrogén, klór, klór fenolok, szerves anyagok, gyári termékek és gázok élvezhetetlenné, nagyobb mértékben az egészségre is károssá tehetik a vizet.

Kellemes hőfokú legyen: A legjobb a 10-14 °C-os ivóvíz. /fogyasztásra/

Ne legyen sem túl lágy, sem túl kemény:
A víz keménységét a benne oldott kalcium, és magnézium sók adják.

Kellemes ízű:

A tőzeges talajból származó vizek úgynevezett — mocsár ízzel,
A magnézium sók — keserű,
Salétromsavas sók — édes,
A kloridok — sós,
A vas — tinta ízű vizet eredményeznek.

Teljesen kifogástalan ivóvíznek azt a vizet kell tekinteni, amely színtelen, teljesen átlátszó, lebegő részektől mentes, szagtalan, jó ízű, minden idegen íztől mentes és a következő követelményeknek felel meg:

Hőmérséklet 7-12°C között
Oxigénfogyasztás legfeljebb 1,5 mg/liter O2
Klorid ion legfeljebb 30 mg/liter
Nitrát ion nyomokban
Nitrit ion nem mutatható ki
Ammónium ion nem mutatható ki
Proteid – ammónia nem mutatható ki
Lebegőanyag-tartalom nem mutatható ki
Összes szilárd alkotórész legfeljebb 500 mg/liter
Lúgosság 1-5 ml n H Cl/liter
Összes keménység 5-15 német keménységi fok között
pH-érték 6,8 – 8,0 között
Szulfát ion legfeljebb 50 mg/liter
Szulfid ion nem mutatható ki
Jodid ion optimum 0,01 – 0,1 mg/liter
Fluroid ion optimum 1,0 – 1,5 mg/liter
Szabad klór tartalom nem mutatható ki
Vas ion legfeljebb 0,1 mg/liter
Mangán ion legfeljebb 0,05 mg/liter
Réz ion nem mutatható ki
Ólom ion nem mutatható ki
Fenolok nem mutatható ki
Egyéb fémek nem mutatható ki
A kóli szám 100 ml ne legyen több 0,4

Biológiai jelentősége óriási, a földi élet elképzelhetetlen nélküle, a sejt – és testnedvek legnagyobb részét víz alkotja.
A vér ozmózisnyomásának normál szinten tartásában is jelentős szerepe van, így napi 1,5-2 liter folyadék elfogyasztása alapvető igénye szervezetünknek.

Az ivóvíz minőségére és szolgáltatására vonatkozó jogszabályok.

Az Európai Unió Tanácsának 98/83 EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről

• A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
• Egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
• A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
• A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 38/1995. (IV. 5.) Korm. Rendelet
• A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet.
• Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
• A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
• A Vizi közművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet.

A SZÉN-DIOXID.

A Linde Gáz Magyarország Zrt. répcelaki telephelyén jelentős mennyiségű természetes eredetű szén-dioxidot bányászik. A nyers termékből a különböző szennyezők (víz, szénhidrogének, stb.) eltávolítása után nagytisztaságú szén-dioxidot állít elő.
A szén-dioxid cseppfolyósítása a nyomás emelésével történik.
Az ezen hőmérsékleten a cseppfolyósításhoz szükséges nyomás 73 bar.
Ezt a nyomást nevezzük a CO2 esetében kritikus nyomásnak.
A cseppfolyós állapotban lévő terméket közúti illetve vasúti tartálykocsikban szállítja a vevőkhöz vagy tölti palackokba az erre alkalmas telephelyeken. Különböző méretű 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 37,5 kg kiszerelésben szállítjuk a szén-dioxidot, továbbá bűndelekben (12×37,5kg palack), és telepített 3 m³ tartályban kerül a felhasználókhoz.
A helyszíni ellátás formáját a vevő CO2 felhasználási igénye határozza meg. A kisebb felhasználási igényt palackok, palackkötegek szállításával a nagyobbat pedig helyszínen telepített cseppfolyós szén-dioxid tartályos ellátással biztosítjuk.

Kémiai formula: CO2 (atomkötés O=C=O)
Molekulatömeg: MCO2 = 44.011 kg/kmol
Molekula normál térfogata: Vmn = 22.263 m3/kmol
Fajlagos (egyéni) gáz konstans: RCO2 = 0.1889 gkJ/(kg•K)
Normál sűrűség: qn =1 .977 kg/m3
CO2/levegő sűrűségarány normálállapotban: d = 1.529
Kritikus hőmérséklet: tcrit = 31˚C
Kritikus nyomás: Pcrit = 73.83 bar
Kritikus sűrűség: crit = 466 kg/m3
Szublimációs pont: ts = -78.9 ˚C, 0.981 bar-nál
Hármaspont: tT = -56.6 ˚C, 5.18 bar-nál
Bomlási hőmérséklet: kb. 1200 ˚C-tól, kb. 0.032 térf.%-os
Szín gázállapotban: Színtelen
Gyúlékonyság: Nem éghető, tűzoltószerként ismert
Illat: Szagtalan
Íz: Közömbös
Mérgező hatás: Nem mérgező
MAK*-fok: 500 ppm (0.5 térf.%)
Egészségügyi alkalmazások: Inhalációhoz 3-5% CO2-ig
a légző gázban Kötése vízzel: CO2+H2O = H2CO3

Vízben oldott CO2-gáz csak kb. 0.1%-os H2CO3-savat alkot. A vizes CO2-oldat pH-értéke normál nyomás esetén 3.7. Nyomás alatt 3.3 határértékre csökken. Ezért felel meg a CO2 a bázikus oldatok semlegesítő anyagául.
A cseppfolyós szén-dioxid színtelen a víznél valamivel nehezebb, gáz halmazállapotában pedig színtelen, szagtalan, fanyar, szúrós szagú tulajdonságú.
A szén-dioxid nem éghető, nem robbanékony gáz.
A levegő kb. 0,03 tf %, a kilélegzett levegő kb. 4 tf % szén-dioxidot tartalmaz.
A szén-dioxid vízben történő elnyeletése során a következő kémiai reakció játszódik le.

CO2 + H2O ↔ H2CO3

A keletkező szénsav instabil, normál légköri nyomáson alkotó elemeire, szén-dioxidra és vízre bomlik szét.

Az élelmiszeripar területén kiemelten fontos a megfelelő minőség biztosítása. Vállalatunk olyan integrálást minőségbiztosítási rendszert működtet, amely megfelel a nemzetközi standardoknak. A BOGON® C (E 290) márkanevű termékünk (szén-dioxid élelmiszeripari célra) megfelel az ISO 22000:2005, EN ISO 14001:2004, EN ISO 9001:2000, SCC** tanúsítványoknak.
Kielégíti a JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) teszt előírásait és az egyéb követelmények tekintetében megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-96/77 számú előírásainak.

Az élelmiszer minőségét és a szabályok betartását az alábbi szakhatóságok ellenőrzik:

Magyar Élelmiszer-biztonsági HivatalMagyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
/MÉBiH/
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Állategészségügyi- és Élelmiszer-ellenőrző Állomás
/ÁÉEÁ/
1135 Budapest, Lehel út 43-47.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat /ÁNTSZ/Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
/ÁNTSZ/
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][/vc_section]