Védőital – Munkavédelem

A munkavédelmi törvény (33. paragrafus 1. bekezdése) úgy rendelkezik, hogy a munkavégzéshez megfelelő környezet szükséges. Ez azt jelenti, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű környezetet kell biztosítani a dolgozók számára.

E törvény egyik végrehajtási rendelete (3/2002. (II.8.) SZCSM-EÜM rendelet) szól arról, melyek a konkrét munkavédelmi követelmények.

Az idézett rendelet írja elő azt, hogy a különböző típusú, (pl. szellemi, fizikai) munka végzés esetében milyen kell, hogy legyen a levegő hőmérséklete. Van előírás a hideg és a meleg évszakra is. Az utóbbi évszakra vonatkozó előírások a következők:

Szellemi munka 21-24 fok
Könnyű fizikai munka 19-21 fok
Közepesen nehéz fizikai munka 17-19 fok
Nehéz fizikai munka 15-17 fok

Amennyiben akár zárt, akár szabad térben végzett munka esetében a munkahely hőmérséklete meghaladja a táblázatban megjelölt hő fokot, védőitalt kell biztosítani a dolgozóknak, legalább fél óránként 14-16 fokos ivóvizet.

A 26/1996. (VIII.28.) NM rendelet nyomán bizonyos munkatípusnál, bizonyos hőmérséklet esetén 1 órán belül pihenő időt kell adni a dolgozóknak, a hőmérséklet növekedése esetén egyre nő az egy órán belüli pihenő idő aránya. Például közepesen nehéz fizikai munka esetében 30,5 foknál, nehéz fizikai munka esetében 28,5 foknál egy órán belül 25 százalék (vagyis negyedóra) a pihenő idő. Közepesen nehéz fizikai munka esetében 31,5 foknál, nehéz fizikai munka esetében 30 foknál már ötven százalék (félóra) egy órán belül a pihenő idő. Közepesen nehéz fizikai munka esetében 32,5 foknál, nehéz fizikai munka esetében 31 foknál már 75 százalék a pihenő idő. Ezeket nem lehet úgy értelmezi, hogy napi 4 vagy 2 órát kell dolgozni és utána haza lehet menni, a pihenő időt minden órában ki kell adni. Ha az előbb említettnél magasabb a hőmérséklet, akkor hővédő (vagyis fényvisszaverő) öltözetben lehet dolgozni. Kritikus hőmérsékleti határnak számít, amikor a munkavállaló testhőmérséklete meghaladja a 38 Celsius fokot, ebben az esetben a továbbiakban munka nem végezhető, illetőleg a hatóságnak a munkavégzést meg kell tiltania.

A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 C hőmérsékletű
teát kell kiszolgáltatni. A tea ízesítéséhez cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani.

E rendeletek betartását az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) és Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) jogosult ellenőrizést végezni, a leírtak elsősorban a munkaegészségügy részét képezik.

A rendeletek be nem tartását esetén, mulasztások, szabálysértések alkalmával a szakhatóság bírságot szab ki a munkáltatóra.

A nem megfelelő körülmények Pl: vízhiány – szomjúság koncentráció képesség csökkenéséhez, erővesztéshez vezethet, amely nem csak a munka minőségének és hatékonyságának romlását okozhatja, hanem a nagy meleg baleset kialakulásának közvetlen veszélyét is hordja magában.